EC MELUZÍNA

Květena karlovarského kraje

Ekologické centrum Meluzína - Regionální centrum Asociace Brontosaura ve spolupráci s databází Plants Data a Střední zemědělskou školou Dalovice již několik let buduje na školní botanické zahradě sbírku květeny Karlovarského kraje. V roce 2012 jsme díky podpoře Karlovarského kraje spustili tyto webové stránky. Jsou vstupní branou do výběrové databáze rostlin Karlovarského kraje a zároveň prezentací botanické zahrady. Ve volné sekci chceme dát prostor všem, kteří chtějípublikovat něco o rostlinách.

Všechny tři činnosti - sbírka na botanické zahradě, výběrová databáze i www.kvetena.info - jsou poctou rostlinám. Hlavně těm obyčejným, které nás provázejí na každém kroku. Vše by mělo být zdrojem zábavy pro chvíle volna, zdrojem informací do práce i ke studiu a také zdrojem okouzlení z krásy rostlin.

Názvosloví rostlin je přejato z publikace: Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. - 928 p., Academia, Praha.

Autorský tým, který pro vás připravil informace o karlovarské květeně a který se podílí i na pěstování rostlin v botanické zahradě:

Ing. Jindřich Košner st. - Plants Data - software řešení databáze rostlin

Ing. Jindřich Košner ml. - Plants Data - datová správa databáze, hlavní zahradník školní botanické zahrady v Dalovicích

Mgr. Vladimír Zicha - SZeŠ Dalovice - koordinace prací na botanické zahradě

Ing. Alexandra Masopustová - profesionální botanik - odborná revize dat v databázi a poradenství pro pěstování rostlin v botanické zahradě

Ing. Čestmír Ondráček - profesionální botanik - odborná revize dat v databázi a poradenství pro pěstování rostlin v botanické zahradě

Doc.RNDr. Antonín Pyšek CSc. - profesionální botanik - sestavení prvotního seznamu rostlin Karlovarského kraje a prvotní plnění dat databáze

Ing. Martin Lípa - EC Meluzína RCAB - koordinátor projektů, pomocný zahradník školní botanické zahrady v Dalovicích

Děkujeme touto cestou mnoha spolupracovníkům kteří v minulosti i přítomnosti pomáhali budovat velmi příjemnou zahradu v Dalovicích a kteří nám pomáhali radou či informacemi sestavit databázi rostlin i doprovodné webové stránky.